Algemene voorwaarden

1. Begrip bepaling
1.1. Fotograaf: Joska Otto van Puur Joska KvK: 59685972
1.2. Opdrachtgever: (rechts)persoon die overeenkomst aangegaan is met Puur Joska en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
1.3. Opdracht: de afspraken tussen opdrachtgever en fotograaf ten aanzien van de te leveren dienst.
1.4. Fotoshoot: de tijd die de fotograaf en opdrachtgever samen doorbrengen om foto’s te maken.
1.5. Foto’s: de digitale foto bestanden.

2. Toepassing
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken

3. Auteursrecht en licentie
3.1. De foto’s worden bewerkt naar inzicht en creativiteit van de fotograaf.
3.2. Het is niet toegestaan de foto’s te (laten) bewerken door iets of iemand anders dan de fotograaf. Hieronder vallen ook bijsnijden, zwart-wit maken en Instagram filters.
3.3. De fotograaf staat open om bepaalde bewerkingen op verzoek aan te brengen.
3.3.1. De fotograaf mag zonder opgave van reden het verzoek afwijzen.
3.3.2. Bewerking op verzoek kan extra kosten met zich meebrengen, deze worden vooraf betaald.
3.4. Onbewerkte bestanden worden nooit geleverd.
3.5. De foto's mogen door anderen dan de fotograaf enkel worden gebruikt in huiselijke sfeer (en persoonlijke social media).
3.6. Bij digitaal gebruik wordt altijd Puur Joska (bij voorkeur met link of tag) vermeld.
3.7. De foto's mogen buiten huiselijke sfeer alleen gepubliceerd of vermenigvuldigen met nadrukkelijke toestemming van fotograaf. Worden de foto’s buiten huiselijke sfeer gepubliceerd of vermenigvuldigd wordt dit beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
3.7.1. Bij inbreuk wordt er een boete opgelegd van tenminste driemaal de licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik en eventuele opgelopen schade.

4. Portretrecht en privacy
4.1. De fotograaf zal de foto’s nooit gebruiken of publiceren zonder toestemming van de opdrachtgever.
4.2. Indien de opdrachtgever toestemming geeft aan de fotograaf om de foto’s te gebruiken, zal de fotograaf de foto’s onder anderen gebruiken voor promotiedoeleinden en publicaties op website, portfolio, social media, tijdschriftartikelen etc.
4.3. De foto’s blijven eigendom van Puur Joska, tenzij dit anders overeengekomen is.
4.4. De fotograaf bewaard de foto’s minimaal 1 jaar in eigen beheer.

5. Betalen en annuleren
5.1. De opdracht wordt voor de aanvang van de fotoshoot betaald.
5.2. Na het betalen van de fotoshoot geldt een bedenk periode van 14 dagen mits de fotoshoot nog niet heeft plaatsgevonden. Bij annulering wordt het factuurbedrag zo snel mogelijk teruggestort.
5.2.2. Annuleren is niet mogelijk als de fotoshoot al plaatsgevonden heeft.
5.2.3. Er wordt geen geld teruggestort wanneer de annulering later is dan 14 dagen na betaling.
5.3. Een fotoshoot kan verzet worden in overleg met de fotograaf
5.3.1. De fotoshoot kan maximaal drie keer verzet worden
5.3.2. Het verzoek tot verzetten moet zo vroeg mogelijk worden verstuurd tot maximaal 24 uur vòòr aanvang van de fotoshoot
5.4. Bij ziekte of andere vormen van overmacht van de fotograaf wordt de fotoshoot verzet.
5.4.1. Er kan ook gekozen worden om de fotoshoot te annuleren.
5.5. Wanneer de opdrachtgever te laat verschijnt op de fotoshoot, zal de shoot korter duren.
5.6. Komt de opdrachtgever meer dan de helft van de duur van de shoot te laat, komt de fotoshoot te vervallen.
5.6.1. Er is dan geen mogelijkheid om (een deel van) het factuurbedrag terug te krijgen.

6. Reiskosten
6.1. De reiskosten tot 50 km vanuit Middelburg bedragen 19 cent per km en eventuele parkeer-, tunnel- of andere bijkomende kosten.
6.1.1. Deze kosten worden niet gerekend als de fotograaf op de fiets komt.
6.2. Reiskosten vanaf 50 km vanuit Middelburg worden apart door de fotograaf berekend.

7. Foto afdrukken
7.1. Het is mogelijk om producten en foto’s later na te bestellen voor de dan geldende prijzen.
7.1.1. Nabestellen kan tot minimaal een jaar na de fotoshoot.
7.1.2. Indien de fotoshoot langer dan een jaar geleden plaatsvond, mag de fotograaf zonder opgaaf van reden het verzoek afwijzen.
7.2. De producten die de fotograaf leverd zijn afdrukken gemaakt door een professionele drukkerij.
7.2.1. De producten worden gecontroleerd door de fotograaf.
7.2.2. De levertijden van de producten zijn afhankelijk van derden, de fotograaf is hier niet voor aansprakelijk.
7.3. Het is niet mogelijk om geleverde producten terug te brengen of te ruilen.
7.4. Wanneer er gekozen wordt om foto’s ergens anders te laten afdrukken, is de fotograaf niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld kwaliteit verlies, kleurverschil of scherpte verlies.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die aangericht is door de opdracht.

9. Wijzigen algemene voorwaarden
9.1. De fotograaf houdt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen of aan te vullen
9.2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of voorwaarden nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.
9.3. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en fotograaf is het Nederlandse recht van toepassing